Kvietimas dalyvauti E2BA renginyje

Boosting Energy Efficiency in Construction BUILDING UP Workshop
 
Dear E2BA Member,

 
We would like to draw your attention on the event organised by the Building Up project in Leuven on October 4, in the global framework of the preparing of the new E2BA Roadmap.

 
During this event, the final Building Up Roadmap, focused on cross ETPs RDI priorities in the NMP context, will be presented, as well as the links with the E2BA Roadmap.

Skundas dėl paraiškos ŠMM

 
2012 m. birželio 28 d. buvo paskelbtas Švietimo ir mokslo ministro sprendimas neskirti finansavimo pateiktai "Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimo krypčių optimizavimas" projekto paraiškai pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K "MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas".
Liepos 18 dieną šis sprendimas buvo apskųstas ir skundas buvo iš dalies patenkintas, įtraukiant šį projektą į rezervinį sąrašą.

Paraiškos ŠMM įvertinimas

Š. m. gegužės 25 dieną buvo įvertinta projekto "Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimo krypčių optimizavimas" paraiška pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K "MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas" paraiška. Visi trys vertinimai buvo teigiami. Dabar yra laukiamas sprendimas dėl finansavimo.

Paraiška ŠMM

Š. m. sausio 9 dieną Švietimo ir mokslo ministerijai buvo pateikta projekto "Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimo krypčių optimizavimas" paraiška pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K "MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas"

LSTP Tarybos posėdis

 
Š. m. sausio 5 dieną įvyko LSTP Tarybos posėdis. Jo metu buvo nuspręsta įgalioti VGTU (Vilniaus Gedimino technikos universitetą) teikti paraišką ŠMM pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K "MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas" ir gavus finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinti projektą.
 
Pristatytas ir patvirtintas LSTP veiklos ir administravimo stiprinimo planas bei LSTP tarptautinės integracijos įgyvendinimo planas.
 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Lietuvos statybų technologinė platforma RSS