EurekaBuild - Renginiai

 

EurekaBuild Skėtinis projektas numato teikti informaciją Europos mokslininkams/tyrėjams statybų sektoriuje, kad inicijuoti įdėjas mokslininkams/tyrėjams vykdyti, apjunkti žmones bei įgyvendinti įdėjas teikiant Eureka projektus.
Šiuo tikslu numatoma daugelis EurekaBuild renginių įvairiomis temomis dalyvaujant stambioms ir mažomsįmonėms, mokslinio tyrimo institutams ir universitetams. šios organizacijos galėtų kartu rinktis ir nuspręsti apie galimą dalyvavimą Eureka projektuose.
Numatoma, kad renginius organizuos Nacionalinės statybų Technologinės platformos glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos Technologinės platformos tematinėmis darbo grupėmis, EurekaBuild projekto nariais, nacionalinėmis EurekaAgentūromis Viešojo ir Valstybinio sektoriaus atstovais.
Numatoma, kad per 3 metus EurekaBuild praves 15 tokių renginių.
 
Institucijos numatančios suorganizuoti EurekaBuild renginius prašome kreiptis:
Ger Maas arba Svein Willy Danielsen arba EurekaBuild Secretariat
 
 
2009 m. lapkričio 24 - 25 dienomis Briuselyje vyko ECTP ir E2B EI konferencija.

Prezentacijos:
1) Jan Askeroi
2) Svein Willy Danielsen

 
2008 m. lapkričio 19-20 dienomis Amsterdame (RAI suvažiavimų centre) vyko trečioji ECTP konferencija.

Pirmoji diena buvo skirta informuoti apie ECTP plėtrą Europiniu lygiu. Šeši posėdžiai buvo organizuojami norint palengvinti pasiruošimą FP7 projektų siūlymams. Daugiau informacijos galite rasti registracijos puslapyje...

Antroji diena buvo skirta Nacionalinių statybų technologijos platformų tinklui (Network of National Construction Technology Platforms).

Konferencijos programą bei agitacinį lapelį galite rasti ECTP interneto puslapyje.
 
2008 m. spalio 10 d. Delfte vyko ECTP Gyvenimo Kokybės plenarinis posėdis. Posėdžio informacija (anglų kalba):
Informacija apie įvykusį posėdį:

1) Programa
2) Posėdžio protokolas
3) Bonilla prezentacija
 

 

Įvykusių seminarų sąrašas:

Efektyvus energijos naudojimas - Vilnius, 2008 balandžio 24 d. Informaciją rasite čia.
Medžiagos – šiuolaikinės statybinės medžiagos ir technologijos - Telč, 2007 Birželis
Apie darnią statybų aplinką bei išlikusį kultūrinį paveldą - Atėnai, 2007 Gegužė
ICT – Informacinės ir ryšio sistemos bei nauji integraciniai procesai - Oslo, 2007 Gegužė
TINKLAI/INFRASTRUKTŪRA – apie patikimą ir tinkamą infrastruktūrą - Roterdamas, 2007 Sausis