LSTP Tarybos posėdis

 
Š. m. sausio 5 dieną įvyko LSTP Tarybos posėdis. Jo metu buvo nuspręsta įgalioti VGTU (Vilniaus Gedimino technikos universitetą) teikti paraišką ŠMM pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K "MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas" ir gavus finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinti projektą.
 
Pristatytas ir patvirtintas LSTP veiklos ir administravimo stiprinimo planas bei LSTP tarptautinės integracijos įgyvendinimo planas.
 
"Gyvenimo kokybė. Energija pastatams" darbo grupės vadovu išrinktas UAB Skirnuva atstovas Andrius Stasiukynas.
 
Taip pat priimtas naujas narys - Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA), ją atstovauja asociacijos direktorius Mindaugas Statulevičius.