Paraiška ŠMM

Š. m. sausio 9 dieną Švietimo ir mokslo ministerijai buvo pateikta projekto "Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimo krypčių optimizavimas" paraiška pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K "MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas"