Tikslai, uždaviniai ir veikla

 

LSTP tikslai nacionaliniame lygmenyje:

  • Apžvalginių tyrimų būdu išsiaiškinti poreikį moksliniams tyrimams;
  • Koordinuoti nacionaliniame lygmenyje vykdomą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą;
  • Vengti mokslinių tyrimų projektų dubliavimosi;
  • Apjungti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą į vieną visumą, panaikinant šiuo metu šiai veiklos sričiai būdingą fragmentiškumą.

 

LSTP tikslai tarptautiniame lygmenyje, nustatyti atsižvelgiant į ECTP:

  • Apžvalginiai tyrimai siekiant išsiaiškinti Europos poreikį moksliniams tyrimams statybų srityje Lietuvos požiūriu;
  • Informacijos rinkimas ir tyrimai kuriant „Viziją 2020 m.“;
  • Informacijos rinkimas ir tyrimai kuriant „Strateginių tyrimų darbotvarkę”;
  • Informacijos rinkimas ir tyrimai plėtojant jungtinę Europos technologinę iniciatyvą „Žiulis Vernas“;
  • Pasikeitimas žiniomis ir informacija tarp ECTP, kitų nacionalinių platformų ir LSTP;
  • Bendradarbiavimas su kitomis šalimis dvišalėse ir daugiašalėse mokslinių tyrimų programose.