Paraiškos ŠMM įvertinimas

Š. m. gegužės 25 dieną buvo įvertinta projekto "Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimo krypčių optimizavimas" paraiška pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K "MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas" paraiška. Visi trys vertinimai buvo teigiami. Dabar yra laukiamas sprendimas dėl finansavimo.