Skundas dėl paraiškos ŠMM

 
2012 m. birželio 28 d. buvo paskelbtas Švietimo ir mokslo ministro sprendimas neskirti finansavimo pateiktai "Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimo krypčių optimizavimas" projekto paraiškai pagal priemonę Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K "MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas".
Liepos 18 dieną šis sprendimas buvo apskųstas ir skundas buvo iš dalies patenkintas, įtraukiant šį projektą į rezervinį sąrašą.