Parama kelionėms į tarptautinius renginius

 
MITA finansuoja keliones į administruojamų tarptautinių programų renginius pagal vykdomą ES struktūrinių fondų projektą „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas“ (TYKU).
 
Remiami individualūs tyrėjai ir mokslininkai iš viešojo ir privataus sektorių. Finansuojamos kelionės į 7BP, „Eureka“, „Eurostars“ ir Europos technologijų platformų tikslinius renginius. Tai gali būti minėtų programų informacinės dienos, skirtos naujiems kvietimams pristatyti, idėjų mugės ir konsorciumų susitikimai tarptautinių projektų paraiškoms rengti ar naujiems kontaktams užmegzti. Lietuvos atstovai Europos technologijų platformose turi galimybę vykti į įvairius ETP renginius ir posėdžius. 
 
Tarptautinių renginių, kuriuos remia MITA, sąrašas yra nuolat atnaujinamas ir skelbiamas tinklalapyje. Paraiškos dėl kelionių finansavimo teikiamos likus ne mažiau kaip 14 dienų iki renginio pradžios.
 
Tyrėjai gali ir patys siūlyti jiems aktualius renginius pagal 7BP, „Eureka“, „Eurostars“ programas, Europos technologijų platformų veiklas. Apie renginio finansavimo tinkamumą sprendžia MITA sudaryta darbo grupė.
 
Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į TYKU projekto vadovę Laimą Bagdonavičienę tel. (8 5) 264 4715, el. paštulaima.bagdonaviciene@mita.lt.
 
 
Daugiau čia.
 

ECTP renginių kalendorius 2012 ir 2013 metams.