ES bendrosios struktūrinės paramos (FP7 programos) lėšų panaudojimo ataskaita