GALIMYBIŲ STUDIJŲ IR TYRIMŲ TARPINIS PRISTATYMAS

Gerbiamieji,
kovo 17 ir 24 dienomis Lietuvos pramoninkų konfederacijos salėje, Vilniuje vyko projekto “Lietuvos statybų technologinės platformos (www.LSTP.lt) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas“ įgyvendinimo metu parengtų galimybių studijų ir tyrimų tarpinis pristatymas. 
Studijas pristatė jų rengimui  vadovaujantys specialistai. Dėkojame visiems renginio dalyviais aktyviai dalyvavusiems ir išsakiusiems savo komentarus, pastabas, pasiūlymus rengiamoms studijoms.  Renginio metu buvo pradėtos daug konstruktyvių ir pozityvių diskusijų, kurias numatoma tęsti ir po renginio, tam, kad būtų užtikrinta aukščiausia rengiamų galimybių studijų kokybė ir potenciali nauda visoms studijų tematikomis suinteresuotoms šalims.  Parengtos studijos toliau bus naudojamos kaip dokumentai pagrįsti vienos ar kitos srities finansavimo statybos sektoriuje poreikius. Verslo pozicija ir poreikiai yra labai svarbūs formuojant tolimesnes kryptis technologijų vystymo, mokymo ir mokslo srityse. Žemiau pateikiamas pristatytų studijų sąrašą ir nuorodas į pristatymų prezentacijas.  
Kovo 17 dieną buvo pristatytos šios 5 galimybių studijos:
         -  Skaitmeninės statybos įgyvendinimo Lietuvos versle, moksle ir viešuosiuose pirkimuose galimybių studija, įvertinant gerąją užsienio praktiką. (Pristatymas)
         -  Daviklių taikymo Lietuvos užstatytoje aplinkoje plėtros galimybių studija, įvertinanti išsivysčiusių šalių patirtį. (Pristatymas)
         -  Intelektinių  sistemų  Lietuvos  užstatytoje  aplinkoje plėtros galimybių studiją,  įvertinant  išsivysčiusių  šalių patirtį. (Pristatymas)
         -  Biometrinių  technologijų  Lietuvos  užstatytoje aplinkoje  plėtros  galimybių  studija,  įvertinanti išsivysčiusių šalių patirtį. (Pristatymas)
         -  Pastatų darnumo vertinimo sistemos parinkimo ir adaptavimo Lietuvoje, įvertinant užsienio patirtį galimybių studija. (Pristatymas)             
 
Kovo 24 dieną pristatytos 5 studijos:
         - Statybos technologijos procesų optimizavimo taikant inovatyvius ir efektyvius valdymo, organizavimo metodus apžvalga ir taikymo Lietuvoje galimybių studija. (Pristatymas)
         - Sumaniųjų  statinių  konstrukcijų  medžiagų, kon strukcijų  ir  bandymo  metodų  vystymo  Lietuvoje galimybių studija, įvertinanti išsivysčiusių šalių patirtį. (Pristatymas)
         - Sumaniųjų tiltų vystymo Lietuvoje galimybių studija, įvertinant išsivysčiusių šalių patirtį. (Pristatymas)
         - Pažangių pasaulio požeminės statybos technologijų vystymo Lietuvoje galimybių studija. (Pristatymas)
         - Atskirų  Lietuvos  regionų  darbo  išteklių,  socialinio  ir ekonominio  potencialo  bei  infrastruktūros  būklės įvertinimas (tyrimas). (Pristatymas)
 
Ateityje šioje svetainėje informuosime apie tolimesnę studijų rengimo darbų eigą.