Nuorodos

 
Nuorodos į kitų šalių statybų NTP tinklalapius:

 

 
Europos Technologinės Platformos
Mokslinių tyrimų ateitis - Plėtojant PP7
Europos statybos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų taryba (liet. ESMTEPIT, angl. ECCREDI): 
ESMTEPIT tikslas yra prisidėti prie statybos sektoriaus konkurencingumo, kokybės, saugumo ir aplinkosauginių rodiklių gerinimo ir tuo pačiu prie bendros apstatytos aplinkos tvarumo didinant statybos mokslinių tyrimų, techninio lygio bei procesų plėtojimo, o taip pat inovacijų mastą ir efektyvumą.
ENCORD: Europos statybos įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tinklas (ESĮMTEPT) 
Pagrindinis ESĮMTEPT tikslas yra būti Europos forumu, skatinančiu pramonės inicijuojamus mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas statybos sektoriuje.
Pagrindinis teminio Europos statybos mokslinių tyrimų tinklo (ESMTT, E-CORE) tikslas yra skatinti Europos tinklų bendradarbiavimo plėtojimą siekiant geriau koordinuoti veiklą ir pagreitinti veiklos rezultatų sklaidą, kad būtume tikri, jog mokslinių tyrimų veikla iš tikrųjų generuoja inovacijas statybos sektoriui ir kitoms susijusioms ūkio šakoms.
ERABUILD (Strateginis bendradarbiavimas tarp nacionalinių programų, skatinančių tvarią statybą ir tvarų pastatų naudojimą) siekia iš esmės prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) sukūrimo srityje, tiriančioje tvarų vystymąsi statyboje ir pastatų naudojime. Vienas žingsnis siekiant šių tikslų yra transnacionalinės MTEP programos ir jos plano parengimas šioje srityje. Šio projekto tikslas trumpalaikėje perspektyvoje yra mokymosi tinklo sukūrimas.
i-Stone "Natūralaus akmens produktų gamybos grandinės pertvarkymas diegiant žiniomis paremtus procesus, ekologines inovacijas ir naujas organizacines paradigmas" 
I-STONE projekto tikslas yra pertvarkyti akmens produkcijos gamybos grandinę, kad būtų ženkliai padidintas jos efektyvumas ir produktyvumas, sumažintas sunaikinamų akmens produktų gamybos atliekų kiekis, sukuriami naujos kartos daugiafunkciniai gaminiai, pagaminti iš akmens atliekų, bei užtikrinta akmens pritaikymo ir panaudojimo kokybė.
Manubuild - "Atvira statybos gamyba" (angl. "Open Building Manufacturing") yra pramonės inicijuotas bendras mokslinių tyrimų projektas industrializuotos statybos srityje, kurį dalinai finansuoja ES pagal 6-tąją pagrindų programą. 4 metų trukmės projektas pradėtas 2005 m. balandžio mėn. ir jame dalyvauja 25 partneriai iš 10 Europos šalių.
TunConstruct yra mokslinių tyrimų projektas, apimantis daugybę sričių, kuris skatina Europos technologinių inovacijų požeminių objektų statyboje plėtojimą ir diegimą. Jo veikla buriasi aplink labiausiai žinomas Europos įmones požeminių objektų statybos pramonėje.