Kvietimas į konferenciją

LSTP informuoja, kad organizuojama IV-oji tarptautinė konferencija “Pažangioji statyba” („Advanced construction“).
Konferencija vyks kaip LSTP administratoriaus VGTU vykdomo, Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006 viena iš veiklų. Konferenciją pagal pagal 2014-04-08 pasirašytą paslaugų sutartį Nr. 11108 organizuoja UAB „MD projects“.
Konferencija skirta Lietuvos ir užsienio mokslininkams, pramonės atstovams ir studentams.
Konferencijoje bus nagrinėjamos visos su pastatu susijusios sritys, pradedant architektūriniais inžineriniais sprendimais, baigiant fizikiniais procesais ir energijos taupymu.
 
Pagrindinės konferencijos temos:
·         energijos efektyvumas ir patalpų mikroklimatas
·         architektūra
·         pastatų konstrukcijos
·         statybinės medžiagos
·         statybos technologijos ir valdymas
·         statybinė fizika ir pastato sistemos
 
Konferencijoje pranešimus skaitys lektoriai iš Lietuvos mokslo institucijų bei užsienio šalių.
 
Konferencijos vieta: Verslo centras "BLC", K.Donelaičio g. 62 /V.Putvinskio g. 53, Kaunas.
 
Konferencijos data: 2014 spalio 9-10 d. Pradžia: 10.00 val.
 
Konferencijos programą ir kitą informaciją galite atsiųsti čia.
 
Kontaktiniai asmenys:      Eduardas Januškevičius, el.p.: uab.mdprojects@gmail.com
                                                Ieva Ubartė, el.p.: ieva.ubarte@vgtu.lt